MENÚ
Home Actualitat TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ AL TANATORI ÁLTIMA DE LLANÇÀ

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ AL TANATORI ÁLTIMA DE LLANÇÀ

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ AL TANATORI ÁLTIMA DE LLANÇÀ
Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció al tanatori Áltima de Llançà. Els treballs efectuats són la protecció contra el foc de l'estructura metàl·lica amb pintura intumescent i perlita i vermiculita.

Áltima Serveis Funeraris Integral és un grup català, amb més de 300 anys de presència al sector funerari, que cobreix tot el procés de defunció, des de la presentació de serveis funeraris fins a la gestió de cementiris, a través de tanatoris i concessions administratives de cementiris públics.

Tots aquests anys d'experiència els han permès arribar a gestionar en l'actualitat un conjunt integrat de 29 tanatoris, 6 complexos crematoris i 16 cementiris de tot Catalunya. La seva filosofia de servei està basada en el compromís amb les famílies: serveis pensats i dissenyats per facilitar al màxim tot el procés funerari.

Gestionant integralment tot el procés, des de l'inici (avís de defunció) fins al final (més enllà de l'enterrament), per fer que els familiars puguin acomiadar el seu difunt amb la seguretat que tot està a les millors mans. Aquesta filosofia ho impregna tot, des del contacte personal fins al disseny de les seves instal·lacions, basades en solucions arquitectòniques que afavoreixen la intimitat i comoditat de les famílies.

La gran professionalitat del seu personal permet oferir un servei personalitzat de qualitat realitzat per més de 320 professionals altament qualificats, formats per atendre, sovint, situacions delicades, per ajudar psicològicament els familiars i per atendre qualsevol necessitat.

La seva capacitat d'adaptació als diferents perfils dels seus clients els converteixen també en un col·laborador de primer nivell per a empreses i institucions (companyies d'assegurances, hospitals i ajuntaments) que necessiten uns serveis funeraris àgils i responsables.


https://www.altima-sfi.com/ca
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.