MENÚ
Home Actualitat TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LA CASA DE COLÒNIES CASTELL DE FLUVIÀ DE SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LA CASA DE COLÒNIES CASTELL DE FLUVIÀ DE SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LA CASA DE COLÒNIES CASTELL DE FLUVIÀ DE SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA
Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a la casa de colònies Castell de Fluvià de Sant Esteve de Palautordera. Els treballs efectuats són la protecció del forjat de formigó i bigues de fusta amb pintura intumescent, la protecció de l'estructura de fusta  amb morter de perlita i vermiculita, la protecció de l'estructura metàl·lica amb perlita i vermiculita i amb pintura intumescent, segellat i acabat decoratiu mitjançant pintura d'esmalt sintètic.

El castell de Fluvià era una domus o casa forta aloera coneguda com a "Casa de Palau", de Sant Cebrià o de Sant Corneli. Al segle XVIII fou totalment transformada en una masia senyorial: del primitiu castell només en resta la capella dedicada a Sant Cebrià que és d'estil llombard, amb planta de creu llatina d'una sola nau i absis trevolat. L'any 1966 en fou recuperada una torre, que restava immersa en el calç de la façana.

Està documentada l'any 1154, quan era habitada per la familia Palau. Pertanyia a la jurisdicció del castell de Montclús; d'ella en depenia la quadra de Campins. Aquest fet provocà diverses discòrdies entre el vescomte Bernat III de Cabrera, senyor de Montclús, i Pere de Palau, les quals finiren en un document de concòrdia realitzat l'any 1345.

El 1360 la casa passà a la seva filla Blanca, casada amb Ramon de Blanes. El 1373 adquirí el domini llur filla, casada amb Antoni de Torrelles. Aquesta família en tingué la propietat fins al 1425, que passà a Agnès de Torrelles, que era casada amb Joan de Fluvià. Els fluvià en seran propietaris fins a l'extinció del llinatge el 1837. Al segle XVIII el castell fou transformat en una masia senyorial. L'any 1966 va ser restaurada i actualment funciona com a granja-escola i casa de turisme rural.

Consta de habitacions de 4 a 16 persones i una de 24. Amb calefacció central, 6 sales d'activitats i 1 menjador per a 180 places, camp de futbol i pista poliesportiva amb 3 camps de bàsquet, 2 piscines, 2 parcs infantils, 3 camps d'aventura (un per als més petits), granja al mateix centre i un petit estany dins de la finca.


https://castelldefluvia.com/
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.