MENÚ
Home Actualitat TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A SERVEI, S.A. DE GIRONA

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A SERVEI, S.A. DE GIRONA

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A SERVEI, S.A. DE GIRONA
Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció a Serveis, S.A. de Girona. Els treballs efectuats són la protecció de l'estructura metàl·lica amb pintura intumescent i perlita i vermiculita.

A Servei, S.A. treballen des del 1973 per oferir solucions en lloguer i rènting de maquinària.

Des del principi, una de les seves prioritats ha estat oferir una atenció excel·lent als clients. Per això estan posicionats com una de les empreses del sector líders en qualitat de servei.

Van iniciar l'activitat orientats als usuaris de carretons elevadors. Des d'aleshores, la seva ubicació estratègica a Sabadell (el Vallès) els ha permès atendre les necessitats d'una indústria amb una gran capacitat d'innovació i de producció de béns, equips i serveis amb un valor afegit molt alt. A més, han viscut el desenvolupament industrial de l'àrea metropolitana de Barcelona, on el sector logístic i del transport s'han vist afectats pel fort creixement de les zones properes al port i a l'aeroport de Barcelona.

Tot això ha facilitat que Servei, S.A. estimulada per les noves necessitats i reptes, hagi crescut amb els seus clients arreu de Catalunya i ofereixi sempre la millor i més moderna gamma de maquinària, renovada constantment, incorporant nous models i noves tecnologies.

Una d'aquestes línies de producte ha estat el de les plataformes elevadores autopropulsades, destinades a treballs de manteniment industrial, rehabilitació d'edificis, serveis urbans, etc. Des de fa deu anys, a més de manipular càrregues, també enlairen persones. I fer-ho de manera segura i responsable encaixa perfectament amb la seva filosofia de Servei.

L'aparició del rènting dóna un impuls definitiu al mercat del lloguer. Ofereixen directament aquest servei o el gestionen amb les millors opcions financeres disponibles en cada moment. Ara, amb una àmplia flota de maquinària, incorporen la fórmula de rènting flexible per apropar aquest sistema a usuaris nous. La globalització, els canvis i l'adaptació constant a l'evolució del mercat fan que les empreses requereixin flexibilitat a l'hora de resoldre les seves necessitats.

En ple segle XXI, continuen amb la voluntat d'oferir als seus clients un servei excel·lent. Volen contribuir a millorar els seus processos aportant innovació, compromís i fiabilitat, col·laborant al seu costat de manera competitiva i responsable amb el medi ambient i les persones.


www.servei.es
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.