MENÚ
Home Aïllament tèrmic Aïllament ceràmic ultrafi

Aïllament ceràmic ultrafi

AÏLLAMENT CERÀMIC THERMACOTE

Aïllament ceràmic ultrafi


ThermaCote és un recobriment acrílic amb base aquosa amb un alt rendiment i d'un sol component, per aïllar tèrmicament els paraments horitzontals i verticals, segellant els elements constructius de la intrusió de l'aigua i l'aire, augmentant així la transmitància i reflectància de les superfícies. Això significa que el producte aïlla tèrmicament, és impermeable, transpirable i hermètic a l'aire, complint així amb les tres tipologies de transmissió de calor: radiació, convecció i conducció.

L'aplicació de ThermaCote resta transpirable perquè la humitat es dissipi del recobriment i permet que l'element constructiu estigui sec, augmentant així la durabilitat.

ThermaCote protegeix i evita la formació de la condensació degut al seu rendiment tèrmic, hermeticitat i alta permeabilitat al vapor, que pot extreure dues vegades més humitat de la que pot ingressar.

ThermaCote disposa de certificat CE segons norma EN-1504-2.

CAMPS D’APLICACIÓ:

Sector industrial
 
  • Aïllament de naus industrials i dipòsits.
  • Aïllament d’instal·lacions de climatització (aire i aigua).
  • Aïllament de canonades en totes les indústries (inclòs petroli i gas).
  • Cobertes, façanes i aïllaments interiors.
  • Casetes, racks, contenidors.
Sector de la construcció
 
  • Aïllament tèrmic de cobertes, façanes, parets i habitatges.
  • Eliminació de problemes de condensació.
  • Humitats.
  • Reducció de consum energètic.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
Color Blanc mate
Resistència Tèrmica 1,87 m²·K/W
Densitat 0,41 g/cm³
Permeabilitat al vapor (exterior a interior) 0,87 m
Permeabilitat al vapor (interior a exterior) 1,69 m
Temperatura màxima d'Aplicació 149ºC
Resistència a la Tracció 4,5988 MPa
Aïllament ceràmic ultrafi Aïllament ceràmic ultrafi Aïllament ceràmic ultrafi
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.