MENÚ
Home Actualitat IGNIFUGACIONS GENERALS PARTICIPA A LA JORNADA "COM CERTIFICAR LES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ PASSIVA?" DEL CLÚSTER DE SEGURETAT CONTRA INCENDIS

IGNIFUGACIONS GENERALS PARTICIPA A LA JORNADA "COM CERTIFICAR LES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ PASSIVA?" DEL CLÚSTER DE SEGURETAT CONTRA INCENDIS

IGNIFUGACIONS GENERALS PARTICIPA A LA JORNADA
Ignifugacions Generals és soci del Clúster de Seguretat contra Incendis de Catalunya (CLÚSIC), un ens que neix per la iniciativa d'empreses amb la voluntat de cooperar per tal d'augmentar la seva competitivitat mitjançant la internacionalització, el coneixement del mercat, el desenvolupament de projectes i l'establiment d'eixos estratègics d'abast ampli.

CLÚSIC té programat pel proper 25 de Febrer a l'Auditori Joan Maria Gelada de CECAM (carrer Pirineus, s/n de Celrà), juntament amb el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l'Edificació de Girona i la participació de Bombers de la Genaralitat, la jornada
 
COM CERTIFICAR LES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ PASSIVA?
La nova SP 136 i la Guia de bones pràctiques
En aquesta jornada es pretén aprofuntir en la recent Instrucció Tècnica de Bombers de la Generalitat de Catalunya, SP 136:2017 de certificació d'instal·lació o aplicació de protecció passiva i presentar la nova Guia de bones pràctiques per a la protecció passiva contra incendis (PPCI). Aplicació, instal·lació i manteniment que ha estat desenvolupada pel Grup de Treball de Protecció Passiva del Clúster de Seguretat Contra Incendis.


https://clusterincendis.com/jornada-girona-com-certificar-les-installacions-de-proteccio-passiva/

JORNADA_SP136_GIRONA.pdf
IGNIFUGACIONS GENERALS PARTICIPA A LA JORNADA
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.