MENÚ
Home Actualitat TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'ESCORXADOR FRIGORÍFIC AVINYÓ, S.A. D'AVINYÓ

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'ESCORXADOR FRIGORÍFIC AVINYÓ, S.A. D'AVINYÓ

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'ESCORXADOR FRIGORÍFIC AVINYÓ, S.A. D'AVINYÓ
Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a l'Escorxador Frigorífic d'Avinyó, S.A. d'Avinyó. Els treballs efectuats són la protecció amb sistema de pintat d'estructures metàl·liques galvanitzades compatibles per a tractaments intumescents, la protecció de l'estructura metàl·lica amb pintura intumescent i segellat de protecció i acabat decoratiu amb pintura d'esmalt per a sistemes intumescents.

L'escorxador, situat a Avinyó (Bages), és una de les empreses capdavanteres del sector i de reconegut prestigi entre clients i competidors.

És apreciat per combinar tradició i innovació tecnològica i també per la qualitat dels processos que utilitzen i la gran varietat de productes que ofereixen: Porc Blanc, Ral d'Avinyó, Porc Eco- Roma i Porc enriquit amb Omega 3.

Tota la carn que utilitzen en els productes de Grup Roma prové exclusivament d'aquest escorxador. Per això saben del cert que tots ells sempre tenen la màxima qualitat i el mateix sabor.

Gran part de la seva producció s'exporta als països més exigents en matèria de qualitat i seguretat alimentària. Per aquest motiu, l'Escorxador d'Avinyó és dels pocs que disposa de les certificacions IFS (International Food Standard), BRC (British Retail Consortium), Calitax i Benestar Animal.


http://www.gruproma.com/empresas/avinyo/
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.