MENÚ
Home Actualitat TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'EDIFICI DE LA POLICIA PORTUÀRIA DEL PORT DE TARRAGONA

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'EDIFICI DE LA POLICIA PORTUÀRIA DEL PORT DE TARRAGONA

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'EDIFICI DE LA POLICIA PORTUÀRIA DEL PORT DE TARRAGONA
Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció anticorrosiva i contra el foc a l'edifici de la Policia Portuària del Port de Tarragona. Els treballs efectuats són la preparació de les superfícies metàl·liques per al tractament anticorrosiu, la protecció anticorrosiva d'aquestes amb grau de reacció B-1 i la seva protecció contra el foc amb morter de pelita i vermiculita.

La Protecció Portuària del Port de Tarragona es desenvolupa des del Cos de la Policia Portuària.

Són un cos de policia administrativa professionalitzat, compromès amb la protecció i que participa activament, vetllant per la seguretat integral de les instal·lacions portuàries i de l'entorn.

Responsabilitat, compromís, fiabilitat i professionalitat són els valors que identifiquen la seva Policia Portuària, la qual porta a terme les seves funcions totalment alineades amb la missió, visió i valors de l'Autoritat Portuària de Tarragona.

A la Policia Portuària treballen convençuts en el projecte de futur que l'Autoritat Portuària de Tarragona va iniciar en l'àmbit de la seguretat i protecció portuària; i ho fan compromesos amb el sistema de seguretat pública i amb el territori.

L'Oficina de Suport de la Policia Portuària, esdevé un pilar organitzatiu fonamental pel bon funcionament del Cos.

Des d'aquesta porten a terme tota la gestió interna, tant de recursos humans com materials.

Així, l'equip compost per personal policial i administratiu es fa càrrec de la gestió de l'Arxiu del Cos, de l'elaboració de dispositius i de la representació transversal amb altres departaments de l'APT.


https://www.porttarragona.cat/ca/port/seguretat-integral/proteccio-portuaria
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.