MENÚ
Home Actualitat TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LA NOVA NAU DE SODECA A RIPOLL

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LA NOVA NAU DE SODECA A RIPOLL

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LA NOVA NAU DE SODECA A RIPOLL
Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció anticorrosiva i contra el foc a la nova nau de Sodeca a Ripoll. Els treballs efectuats són la protecció anticorrosiva amb grau de reacció B-1 i la protecció de l'estructura metàl·lica amb pintura intumescent i morter de perlita i vermiculita.

Sodeca és especialista en el disseny i fabricació de ventiladors i els seus accessoris per a aplicacions industrials. Les aplicacions industrials requereixen gran capacitat d'adaptació i flexibilitat a les especificacions de cada projecte.

Sodeca centra la seva activitat en la producció de ventiladors industrials, sistemes  de ventilació i extracció per a l'evacuació de fums en cas d'incendi des del 1983, l'any de la seva fundació.

Els ventiladors i extractors de Sodeca estan presents en tots els països europeus i a gran part del món, gràcies a la qualitat del producte i als mètodes d'investigació i desenvolupament emprats.

Els seus procediments de qualitat utilitzats i certificats per Bureau Veritas, d'acord amb ISO 9001:2015, són una de les raons que situen Sodeca com un dels millors i més reconeguts fabricants de ventiladors d'Europa.

Sens dubte, el factor, més important per assolir els seus objectius és el factor humà, grans professionals que treballen al seu servei, oferint no només equips de ventilació, sinó solucions a qualsevol necessitat de ventilació plantejada pels seus clients.

 

https://www.sodeca.com/ca
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.