MENÚ
Home Actualitat TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a l'Ajuntament de Lloret de Mar. Els treballs efectuats són la protecció de l'estructura de fusta amb vernís intumescent, la protecció de l'estructura de fusta, l'estructura metàl·lica, els pilars de fosa i gelosies d'estructura metàl·lica amb pintura intumescent.

Lloret de Mar és un municipi de la comarca de La Selva, situat al sud de la Costa Brava, limitant al nord amb el municipi de Tossa de Mar, al sud amb el de Blanes i a l'oest amb el de Vidreres.

L'extensió del terme municipal és de 47,87 km2 i està format pel nucli urbà i per un seguit de veïnats i urbanitzacions (moltes d'elles de segona residència) distribuïdes al llarg del terme municipal, que fan de Lloret un municipi molt dispers a nivell territorial. La zona urbanitzada total ocupa 1.473 ha i hi ha 39 urbanitzacions. Dins el seu terme municipal s'hi troben set platges amb un total de 7 km de costa que expliquen que Lloret sigui una de les destinacions turístiques més importants de Catalunya.

Lloret de Mar és un municipi costaner obert al mar que tradicionalment va tenir el comerç i la navegació com a motors de la seva economia. És a mitjan segle XX quan es produeix un dels canvis més importants, quan la seva economia se centra en el turisme, fet que provoca grans canvis en l'esfera social. El municipi viu un important boom urbanístic, amb la construcció de nous barris, coincidint amb l'arribada de població procedent del sud d'Espanya atreta pels llocs de treball generats en el sector turístic. Posteriorment, aquests barris veuran com canvia el seu paisatge amb l'arribada d'una segona onada migratòria a finals dels anys noranta amb persones procedents de l'Índia, marroc, Gàmbia o dels països de l'est d'Europa. De fet, aproximadament el 42% de la població de Lloret és d'origen estranger; amb més de 100 nacionalitats, aquest fenomen s'explica per una economia basada fonamentalment en el turisme. Aquesta nova realitat anirà acompanyada de necessitats socials que requereixen actuacions per augmentar la vertebració territorial.

Vila mil·lenària de tradició marinera, destaca per la riquesa del seu patrimoni cultural i natural, per la força de les seves tradicions arrelades a la cultura que posen de manifest una identitat pròpia. Poblats ibèrics, castells medievals, ermites, jardins són testimoni dels orígens de la població. Lloret proposa una gran varietat d'activitats per descobrir les tradicions, la cultura pròpia, les festes (Santa Cristina i Sant Romà) i el tarannà dels lloretencs i lloretenques.

Des de fa uns anys s'ha endegat un model de gestió del patrimoni cultural des d'una perspectiva sistèmica i territorial per tal de donar resposta a les demandes actuals. El Museu Obert de Lloret de Mar (MOLL) més un clar exemple. Format pel Museu del Mar, el Jardins de Santa Clotilde, el poblat ibèric de Puig de Castellet, el castell de Sant Joan i la masia de Can Saragossa, d'entre altres, designa una oferta d'oci cultural i ecològic a manera de gran museu de l'aire lliure. Més recentment, Lloret de Mar ha dut a terme la construcció d'equipaments clau en termes culturals i socials, com són el Teatre Municipal i la Casa de la Cultura.


https://www.lloret.cat/
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.