MENÚ
Home Actualitat TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A MORENO METALL D'AIGUAVIVA

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A MORENO METALL D'AIGUAVIVA

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A MORENO METALL D'AIGUAVIVA
Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a Moreno Metall d'Aiguaviva. Els treballs efectuats són la protecció de l'estructura metàl·lica amb pintura intumescent.

Moreno Metall és una empresa familiar especialitzada en el tall i la deformació de planxa i la fabricació d'estructures metàl·liques. Tot amb una gestió personalitzada i integral per a cada projecte.

Fundada per Josep Lluís Moreno Ortiz, segona generació d'una coneguda família del sector del metall, l'empresa està formada per un equip de professionals, especialistes en el tall i la deformació de planxa i serralleria, amb coneixements de tot tipus de soldadura per el metall. La seva experiència els permet oferir un servei eficaç i de qualitat, a mida de les necessitats del client, tant en diversos sectors de mercat (industrial, artístic, obra civil...) com en projectes totalment personalitzats.

A més, disposen d'unes noves instal·lacions de més de 4000 m2, amb la maquinària i les infraestructures adequades a les seves necessitats de producció.


http://morenometalls.cat/
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.