MENÚ
Home Actualitat TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A CIENBAIX DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A CIENBAIX DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A CIENBAIX DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a Cinebaix de Sant Feliu de Llobregat. Els treballs efectuats són la protecció de l'estructura metàl·lica amb perlita i vermiculita.

Cinebaix es tracta d'un cinema associatiu i amb funció social que treballa des de l'autogestió i el voluntariat. El fet de disposar de diverses sales, possibilita que en la seva programació convisquin el cinema d'autor i la versió original amb l'estrena més comercial per contribuir a finançar tot el projecte, avui dia plenament consolidat, però alhora en permanent plantejament de cap a on anirà el futur model de cinema, per preparar-se i anticipar-se.

El seu origen està en l'antic Cinema Guinart, que funcionava des de 1968 i va haver de tancar al febrer de 2004. Llavors es van produir mobilitzacions ciutadanes per evitar el seu tancament: assemblees, manifestacions, recollida de signatures, etc., i per coordinar aquestes accions es va constituir la "Plataforma Pro-Cinema", convençuda que el cinema es podia gestionar d'una manera diferent i fins i tot esdevenir una eina de reivindicació social i política. Van aconseguir que l'Ajuntament comprés l'edifici i que el llavors alcalde, Juan Antonio Vázquez (PSC), apostés per la viabilitat del projecte de recuperació del cinema. Al novembre de 2005 es va construir l'Associació Cinebaix per reobrir-lo i gestionar-lo. Prèviament s'havia signat un conveni, que es renova anualment, en virtut del qual l'Ajuntament cedia el local a aquesta associació per poder desenvolupar-hi l'activitat de cinema i bar. A partir d'aquí el seu voluntariat s'arremangà per ficar a punt les sales, que es van inaugurar amb la projecció de la pel·lícula Princesas de Fernando León de Araona, i l'associació es va dedicar encertadament a anar substituint el sistema de maquinari analògic per la digitalització del cinema, comprant aquesta instal·lació amb un crèdit de l'entitat de finances ètiques COOP57.

Els objectius de Cinemabaix són: la difussió i el foment de la cultura en general i cinematogràfica en especial, el foment i la defensa de la llibertat d'expressió i creació i el foment del civisme.

Cinebaix programa i exhibeix pel·lícules dirigides a tots els públics. A més a més de ser-ne espectador es pot ser soci de l'associació i gaudir d'activitats complementàries com cinefòrum, documentals, sessions especials, entre d'altres.


http://www.cinebaix.com/
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.