MENÚ
Home Actualitat TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ AL CASINO CERETÀ DE PUIGCERDÀ

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ AL CASINO CERETÀ DE PUIGCERDÀ

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ AL CASINO CERETÀ DE PUIGCERDÀ
Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc al Casino Ceretà de Puigcerdà. Els treballs efectuats són la protecció de l'estructura de fusta decorativa de les parets, el tractament de linòlium amb líquid ignifugant, l'execució de segellats ignífugs entre diferents zones de sectorització, la protecció contra el foc dels conductes de ventilació i la col·locació d'anells intumescents per segellar els tubs de PVC combustibles.

Un dels edificis més emblemàtics de Puigcerdà, el del Casino, enceta una tercera joventud. Aprofitant les obres de remodelació de la plaça de Barcelona que ha fet l'Ajuntament, que tenen com a finalitat fer voreres més amples per fomentar-hi el passeig, la junta del Casino Ceretà ha tirat endevant la seva particular contribució a la renovació de l'entorn urbà amb la restauració del seu monument històric.

La restauració de la façana del Casino Ceretà permet a aquest edifici emblemàtic del centre de la vila mostrar el seu aspecte original, mirall de l'esplendor dels primers anys de l'estiueig burgès a la Cerdanya al segle XIX. Les seves façanes presenten elements neoclàssics originals i de la moda eclèctica de la seva construcció. El formen dos blocs separats per una glorieta central. El Museu Cerdà conserva el teló original, pintat per Maurici Vilomara (1847-1930), que posteriorment va ser escenògraf del Liceu. El bloc té dues entrades senyorials per la plaça de Barcelona i la rambla Josep Maria Martí.

L'edifici és propietat de l'Associació del Casino Ceretà, una entitat nascuda el 1860 que, per tant, aplega famílies amb una llarga trajectòria a la capital cerdana. L'entitat la formen uns 200 veïns d'una vuitantena de famílies, segons expliquen membres de la junta. L'edifici és seu dels actes culturals més importants de la vila gràcies a la sala d'actes, la gestió de la qual es reparteix amb l'Ajuntament sobre la base d'un conveni, la sala d'exposicions i un establiment de restauració que ha anat canviant de gestors amb més o menys èxit segons la proposta. L'edifici del Casino Ceretà va ser construït l'any 1908 per l'arquitecte Josep Domènech i Estapà. L'immoble ocupa el solar on anteriorment hi va haver un altre teatre cremat el 1904. Durant la Guerra Civil Espanyola, la CNT-FAI el va confiscar però posteriorment va tornar al poble. L'any 1997 va ser restaurat i va iniciar una segona joventud com a espai d'usos socials i culturals al centre de la vila.


http://www.puigcerda.cat/gaudeix/shopping-oci/oci-festivals-i-espectacles/casino-cereta-1
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.