MENÚ
Home Actualitat TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A IVEMON AMBULANCIAS EGARA DE TARRAGONA

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A IVEMON AMBULANCIAS EGARA DE TARRAGONA

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A IVEMON AMBULANCIAS EGARA DE TARRAGONA
Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a Ivemon Ambulancias Egara de Tarragona. Els treballs efectuats són la protecció de l'estructura metàl·lica amb pintura intumescent.

Fundada el 1984 per Jaume Simon i amb més de 30 anys d'experiència en el sector del transport sanitari, Ivemon Ambulancias Egara ha gestionat el concurs de Catsalut de Transport Sanitari 2006 en l'àrea del Vallès. Des del 2016 també adjudicataris del nou concurs Catsalut per a Lleida, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Disposen d'una gran implantació a totes les comarques i quatre centres principals de gestió operativa.

Actualment disposen de més de 280 vehicles amb una mitjana d'antiguitat inferior als 3 anys. Els vehicles han superat les proves que certifiquen una alta qualitat i seguretat i estan preparats per donar una millor garantia de servei gràcies a la innovació.

Durant l'any 2016 van realitzar més de 264 mil serveis, amb un índex de puntualitat superior al 97%. La seva millor garantia és la satisfacció del client gràcies a l'eficàcia en el servei.


http://www.ivemon.es/
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.