MENÚ
Home Actualitat TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A COMEXI DE RIUDELLOTS DE LA SELVA

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A COMEXI DE RIUDELLOTS DE LA SELVA

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A COMEXI DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a Comexi de Riudellots de la Selva. Els treballs efectuats són la sectorització de naus mitjançant franja tallafocs amb morter de perlita i vermiculita.

Comexi, fundada el 1954 per la família Xifra, compta amb una àmplia experiència en la fabricació de béns d'equip per a la indústria de la conversió de l'envàs flexible. Comexi està integrada per cinc línies de producte, cadascuna especialitzada en un procés de conversió diferent: impressió flexogràfica, impressió òfset, impressió en rotogravat, laminació, tall i complements logístics.

Cada línia aporta una solució global a les demandes d'un mercat en constant desenvolupament, amb equips competitius i personalitzats amb les darreres solucions en innovació, tecnologia i sostenibilitat. Aquestes tres característiques defineixen el seu esperit i els converteixen en líders en solucions de maquinària per a la conversió de l'envàs flexible.

El centre tecnològic, Comexi CTec, creat el 2013, segueix la filosofia del seu fundador: donar suport i transmetre coneixement als diferents actors del procés de la indústria de l'envàs flexible.

Compten amb més de 36.000 m2 repartits en tres centres productius a Riudellots de la Selva (Girona, Espanya), el Brasil i Itàlia.

Per tal d'atendre i donar unes respostes òptimes als seus clients, disposen d'una xarxa comercial a més de 100 països i una de recanvis, amb disponibilitat d'assistència tècnica immediata, amb l'objectiu de minimitzar les esperes per desplaçaments i logística.


https://comexi.com/ca/
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.