MENÚ
Home Actualitat TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'INSTITUT ESCOLA MESTRE ANDREU DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'INSTITUT ESCOLA MESTRE ANDREU DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'INSTITUT ESCOLA MESTRE ANDREU DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a l'Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadesses. Els treballs efectuats són la protecció de l'estructura metàl·lica amb pintura intumescent i el segellat i acabat decoratiu amb pintura d'esmalt sintètic.

L'Institut Escola Sant Joan de les Abadesses neix el curs 2010/11 com a resultat de la fusió del CEIP Mestre Andreu i de les SES de Sant Joan. Aquesta darrera prové, al seu torn, de l'escola municipal Abadessa Emma. El curs 2016/17 rep la seva denominació actual, IE Mestre Andreu.

El CEIP Mestre Andreudevia el seu nom al mestre Josep Maria Andreu i Reñé, fill de Montblanc i que va exercir la docéncia a Sant Joan de les Abadesses entre 1893 i 1913. De tarannà inquiet, incorporà innovadores tendències pedagògiques, algunes de les quals conegué de primera mà en viatges d'estudis a Itàlia, Suïssa, Bèlgica i França. Una de les actuacions per la qual és més recordat a Sant Joan és per la instauració de la Festa de l'Arbre a 1899, la primera a tot Catalunya, festa que encara avui en dia se celebra.

L'edifici de l'escola, dissenyat per Jeroni Martorell i Terrats, consta de cinc cossos. La torre central, més alta, fa la funció d'eix de simetria. A banda i banda, hi trobem un cos de tres plantes, mentre que els extrems disposen només de planta baixa. La primera pedra es va posar el 15 de setembre de 1925. Tot i la sobrietat de la façana, les formes de les finestres, les arcades de la planta superior, l'esglaonament de la seva silueta i els acabats de pedra donen un cert caràcter a l'edifici.

L'ESO es va començar a impartir a l'antiga escola Abadessa Emma. Emma, filla del comte Guifré, fou la primera abadessa del monestir de Sant Joan. L'edifici, amb un cert interès històric i artístic, té espais d'èpoques diverses, el més important dels quals és el format pel cos principal, dissenyat per Duran i Reynals, d'estil modernista florentí. En destaquen les arcades del porxo de l'entrada i del pati.

El setembre de 2018 estrenen el nou edifici, que provisionalment allotja només els alumnes de secundària, a la Rambla Bernat Guillem de Samassó, a la zona de la Colomina del Bac. Esperen que la construcció de les ales d'infantil i primària no es demori gaire cursos.


https://agora.xtec.cat/iesantjoan/
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.