MENÚ
Home Actualitat TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A TRANSPORTES J.M. CAÑADAS DE RIUDELLOTS DE LA SELVA

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A TRANSPORTES J.M. CAÑADAS DE RIUDELLOTS DE LA SELVA

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A TRANSPORTES J.M. CAÑADAS DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a Transportes J.M. Cañadas de Riudellots de la Selva. Els treballs efectuats són la protecció de l'estructura metàl·lica amb perlita i vermiculita.

Ttes. J.M. Cañadas és una empresa fundada el 1978 especialitzada en el transport per carretera de productes químics líquids per tot Europa.

La seva seu central està situada a Riudellots de la Selva (Girona), on disposen d'estació de rentat, vaporitzat i assecat de cisternes, on s'apliquen els sistemes més eficaços per satisfer les necessitats dels seus clients. A més compten amb delegació a Granada.

Els seus valors juntament amb la mentalitat emprenedora de l'empresa són els factors que la situen com una de les més reconegudes en el seu segment a nivell europeu.

Actualment el trànsit de la seva empresa està focalitzat a Espanya, amb no menys importància la seva presència a la resta d'Europa, principalment a França, Itàlia, Alemanys i Benelux, un mercat en constant creixement.

El seu personal està qualificat mitjançant l'apliacació d'un programa de formació contínua. Aquesta formació pot tractar-se de prevenció de riscos laborals, requisits de clients, productes nous transportats, conducta sobre seguretat (CSS) i tota informació que pugui sorgir en el desenvolupamentde l'activitat.

Tenen 2 línies de rentat dotades cadascuna d'elles amb 5 capçals retatius per a una pressió màxima de 200 quilos. El seu servei es caracteritza per utilitzar equips, mètodes de rentat i productes de neteja d'última generació amb els que aconsegueixen resultats satisfactoris acord al sol·licitat pel client.

Les aigües residuals dels rentats es sotmeten a un tractament de depuració compost per dues etapes: fisicoquímic i biològic. Assegurant, mitjançant analítiques internes i externes, que aquestes aigües compleixen amb els límits reglamentats per la legislació vigent.

Com a complement al servei de rentat, ofereixen l'assecat per aire calent. A la finalització dels treballs es lliurarà al client l'ECD (European Cleaning Document), certificat de rentat europeu homologat tant per a productes alimentaris com per químics.

A més disposen de 6 línies d'escalfament de productes amb sondes electròniques que permeten controlar i assegurar la temperatura requerida pel client. Els escalfaments poden realitzar-se depenent del producte mitjançant vapor, aigua o electricitat.

El seus personal està qualificat mitjançant l'aplicació d'un programa de formació contínua.


http://jmcanadas.com/?page_id=2&lang=ca
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.