MENÚ
Home Actualitat TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A EGISA D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A EGISA D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A EGISA D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a Egisa d'Esplugues de Llobregat. Els treballs efectuats són la protecció contra el foc de l'estructura metàl·lica amb pintura intumescent i la protecció mitjançant franja tallafocs amb morter de perlita i vermiculita i amb panells rígids.

A Egisa creen i fabriquen estoigs a mida per a les marques més prestigioses del sector de la perfumeria, cosmètica, vins, licors i alimentació Gourmet.

Des de fa més de 50 anys, comparteixen el gust pel treball ben fet i saben com fer conviure art i tradicció amb tecnologia i innovació.

La seva aposta contínua per les últimes tecnologies i el seu compromís a garantir als seus clients l'excel·lència tant en qualitat com en servei, fan de Egisa un dels millors partners per al desenvolupament dels projectes de packaging més ambiciosos.

Des de la seva seu de Barcelona, Egisa ha aconseguit, any rere any, i gràcies a la seva vocació exportadora des dels seus orígens, una forta persència nacional i internacional.


http://www.egisa.com/ca/
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.