MENÚ
Home Protecció passiva contra el foc Focs cel·lulòsics

Focs cel·lulòsics

Pintura intumescent

Pintura intumescent

PROTECCIÓ CONTRA EL FOC D'ESTRUCTURES METÀL.LIQUES AMB PINTURA INTUMESCENT
Més informació
Pintura ablativa

Pintura ablativa

PINTURA ABLATIVA PER A ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Més informació
Perlita i vermiculita

Perlita i vermiculita

PROTECCIÓ CONTRA EL FOC AMB MORTER DE PERLITA I VERMICULITA
Més informació
Llana de roca

Llana de roca

PROTECCIÓ CONTRA EL FOC AMB MORTER DE LLANA DE ROCA
Més informació
Panells rígids

Panells rígids

PROTECCIÓ CONTRA EL FOC AMB PANELLS RÍGIDS
Més informació
Panells semirígids

Panells semirígids

PROTECCIÓ CONTRA EL FOC AMB PANELLS SEMIRÍGIDS
Més informació
Protecció de fusta

Protecció de fusta

PROTECCIÓ DE FUSTA
Més informació
Franges amb placa rígida

Franges amb placa rígida

INSTAL.LACIÓ DE FRANGES TALLAFOCS AMB PLACA RÍGIDA
Més informació
Franges placa semirrígida

Franges placa semirrígida

INSTAL.LACIÓ DE FRANGES TALLAFOCS AMB PLACA SEMIRRÍGIDA
Més informació
Franges amb morter

Franges amb morter

INSTAL·LACIÓ DE FRANGES TALLAFOCS A BASE DE MORTER
Més informació
Segellats

Segellats

SEGELLATS RESISTENTS AL FOC
Més informació
Conductes EI amb placa

Conductes EI amb placa

PROTECCIÓ DE CONDUCTES DE VENTILACIÓ
Més informació
Conductes EI amb morter

Conductes EI amb morter

PROTECCIÓ DE CONDUCTES DE VENTILACIÓ AMB MORTER DE PERLITA
Més informació
Protecció safates de cables

Protecció safates de cables

PROTECCIÓ DE SAFATES DE CABLES
Més informació
Millora de la reacció al foc d'elements decoratius

Millora de la reacció al foc d'elements decoratius

TRACTAMENT DE FUSTES, TEIXITS I MATERIALS DIVERSOS
Més informació
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.