MENÚ
Home Actualitat TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LEDS C4 DE FONOLLERES

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LEDS C4 DE FONOLLERES

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LEDS C4 DE FONOLLERES
Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a Leds C4 de Fonolleres. Els treballs efectuats són la protecció contra el foc entre diferents sectors d'incendi amb panells rígids i amb morter de llana de roca, execució de segellats entre paret de xapa i jàssera tallafocs i entre encanvallada i sostre, protecció mitjançant franja tallafocs amb panells rígids i protecció d'estructura metàl·lica amb pintura intumescent.

Leds C4 són una empresa internacional que dissenya i fabrica solucions d'il·luminació que s'adapta a tot tipus de projectes en qualsevol lloc del món.

A Leds C4 aposten per la funcionalitat, la pràcticitat i l'eficàcia. En el seu dia a dia responen, corresponen i reaccionen. En front del seu pròpi equip de més de 330 professionals, els seus clients i els seus projectes emplaçats en més de 140 països del món. I ho fan a través d'una gran oferta de productes, amb un servei pròxim, responsable i compromès.


http://leds-c4.com/ledsc4/es.html
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.