MENÚ
Home Actualitat TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'UCI PEDIÀTRICA DE L'HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'UCI PEDIÀTRICA DE L'HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'UCI PEDIÀTRICA DE L'HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a l'UCI Pediàtrica de l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat. Els treballs efectuats són la protecció contra el foc de l'estructura metàl·lica i el forjat col·laborant amb perlita i vermiculita i la protecció contra el foc de l'estructura metàl·lica amb pintura intumescent.

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona és una institució sense ànim de lucre, amb vocació de servei públic. És membre de l'Orde Hospitalari Sant Joan de Déu, que gestiona més de 300 centres assistencials en 50 països de tot el món i que dóna servei als col·lectius més vulnerables en hospitals, centres de salut, serveis socials, centres assistencials i comunitats de religiosos.

Des del 1867 son un hospital dedicat a l'atenció integral de dones, nens i adolescents i, en l'actualitat, un dels centres pediàtrics d'alta especialització més importants d'Europa. La seva assistència es basa en el treball multidisciplinari dels seus professionals.

A través de la Fundació Sant Joan de Déu , investiguen per trobar nous i millors tractaments de les malalties pediàtriques.

Com a hospital universitari, contribueixen a la formació de professionals sanitaris, al costat de la Universitat de Barcelona. El seu objectiu és afavorir i estimular la formació dels seus professionals per millorar la salut dels seus paciesnts, de la societat i fer avançar el coneixement científic i humà.


https://www.sjdhospitalbarcelona.org/ca
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.