MENÚ
Home Aïllament tèrmic Barrera tèrmica ultrafina

Barrera tèrmica ultrafina

AÏLLAMENT TÈRMIC LÍQUID CERÀMIC ULTRAFI

Barrera tèrmica ultrafina


Barrera tèrmica ultrafina d’última generació amb base líquida aquosa amb la millor conductivitat tèrmica del mercat basada en nanotecnologia, composada per una combinació d’acrílics elastomèrics, resines i nanoesferes. És un producte amb una alta flexibilitat. També conté additius que eviten la corrosió de superfícies metàl·liques i l’aparició de fongs en les superfícies de construcció.

És un innovador aïllant tèrmic ceràmic líquid ultrafí compost per nanoesferes ceràmiques.

És un producte que ens ajuda en l’eficiència energètica, la reflexivitat solar, la impermeabilització i ens ajuda en la seguretat laboral (calor específic inferior al cos humà).

L’origen del producte és en la tecnologia militar russa, aplicada a l’industria aeroespacial. Les grans capacitats aïllants fan que doni el salt a la  comercialització civil amb múltiples aplicacions a sectors industrials i de la construcció.

CAMPS D’APLICACIÓ:

Sector industrial
 
  • Aïllament de naus industrials i dipòsits.
  • Aïllament d’instal·lacions de climatització (aire i aigua).
  • Aïllament de canonades en totes les indústries (inclòs petroli i gas).
  • Cobertes, façanes i aïllaments interiors.
  • Casetes, racks, contenidors.
Sector de la construcció
 
  • Aïllament tèrmic de cobertes, façanes, parets i habitatges.
  • Eliminació de problemes de condensació.
  • Humitats.
  • Reducció de consum energètic.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
Color Blanc mate
Conductivitat Tèrmica 0,0012 W/m·K
Densitat 0,588 g/cm³
PH 9,0
Permeabilitat al vapor Classe V. del marcatge CE
Permeabilitat al CO2 Sd > 50 m del marcatge CE
Absorció de H2O Classe V. del marcatge CE
Resistència al calor (8 h a 200 ºC) Euroclasse A1
Capacitat de Recobriment 237 g/m² GOST8784-75
Adherència al metall 2,20 MPa
Resistència a la Tracció 0,643 MPa
Temperatura de Treball -60 ºC a +260ºC


BARRERA_TERMICA_ULTRAFINA.pdf
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.