MENÚ
Home Actualitat LA DGPEIS RECONEIX LA GUIA DE BONES PRÀCTIQUES PER A LA PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS

LA DGPEIS RECONEIX LA GUIA DE BONES PRÀCTIQUES PER A LA PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS

LA DGPEIS RECONEIX LA GUIA DE BONES PRÀCTIQUES PER A LA PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS
La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments ha reconegut com a Guia tècnica la "Guia de bones pràctiques per a la protecció passiva contra incendis (PPCI). Aplicació, instal·lació i manteniment", en el marc de la Llei 3/2010, per Resolució del 30 d'octubre de 2015. La qual, ha estat publicada a la web del Departament d'Interior, des d'on també es pot descarregar.

Des del Clúster de seguretat contra incendis, autor i responsable d'aquesta guia, es felicita a Dolors Costa, coordinadora, i a tot el Grup de Treball de Protecció Passiva, del qual Ignifugacions Generals en forma part, per la feina ben feta. Després de moltes hores de treball i amb aquest reconeixement, es mostra una vegada més la capacitat del CLÚSIC de tirar endevant amb reptes complexos i d'ampli abast.

Les guies tècniques són documents de caràcter no obligatori, elaborats o reconeguts pels serveis tècnics de la direció general competent en matèria de prevenció i extinció d'incendis, l'objecte de les quals és donar criteris interpretatius, aclariments i criteris d'aplicació de la normativa legal i reglamentària, i de les instruccions tècniques complementàries amb relació a la prevenció i seguretat en matèria d'incendis.

L'objetiu de la Guia de bones pràctiques és establir els controls i comprovacions necessàries - i els seus registres- que assegurin la instal·lació i el manteniment correctes dels sistemes de protecció passiva, mitjançant mesuraments, assajos i/o proves realitzades i/o controlades, d'acord amb les reglamentacions vigents en la matèria. Esdevé, per tant, una eina de suport per als agents que intervenen en els processos de l'edificació i de la posada en funcionament d'activitats, des del punt de vista de la garantia de la seguretat en cas d'incendi.


 

http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/prevencio_d_incendis/instruccions_guies_i_recomanacions/Guies-tecniques/

Guia de bones pràctiques per a la protecció passiva contra incendis
LA DGPEIS RECONEIX LA GUIA DE BONES PRÀCTIQUES PER A LA PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i del seu Reglament RD 1720/2007 de 21 de desembre, l'informem que les dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra plana web, s'incorporaran en els fitxers d’IGNIFUGACIONS GENERALS S.L., amb la finalitat d'oferir-li els nostres serveis i de mantenir-lo informat per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantingui amb nosaltres. IGNIFUGACIONS GENERALS S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

L'informem que pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació, oposició i revocació a l'adreça Carretera Antiga d'Amer 10-12, 17007, Girona mitjançant comunicació escrita i fotocopia del DNI indicant la referència LOPD.