MENÚ
Home Protecció anticorrosiva Manteniments de pintures

Manteniments de pintures

MANTENIMENTS INDUSTRIALS DE PINTURA.

Manteniments de pintures
El manteniment dins les indústries és un dels aspectes que avui dia rep més atenció per part de les empreses. Aquests manteniments serveixen per evitar el deteriorament prematur de les instal·lacions, que cap empresa pot desatendre per al seu bon desenvolupament de la seva activitat.

L'elevat cost de reposició d'equips i estructures deteriorades per un mal manteniment, les normes de seguretat cada vegada més rigoroses, i les exigències de major productivitat, han portat la indústria a la necessitat de realitzar plans de manteniment preventiu i correctiu cada vegada més estríctes.

Un dels principals factors causants del deteriorament en la indústria és la corrosió, un procs completament natural que s'accelera per l'acció agressiva del medi ambient, la presència d'agents químics i el desgast operacional de cada condici, entre d'altres.

Amb el propòsit de satisfer les exigents necessitats de protecció, senyalització i identificació dels diversos equips, estructures i altres components de la indústria, IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L desenvolupa i aplica diferents programes de manteniment anticorrossiu en funció de les necessitats i pressupostos dels nostres clients, adaptant-nos tant en laspecte econòmic com operatiu.

Veure fitxa en PDF
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.