MENÚ
Home Solucions tècniques

Normatives vigents

B.O.P.B. (29/2/2008) - ORDENANÇA REGULADORA DE LES CONDICIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS DE L´AJUNTAMENT DE BARCELONA GUIA PER LA VALIDACIÓ DOCUMENTAL CONTRA INCENDIS - CLÚSTER GUIA DE BONES PRÀCTIQUES PER A LA PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS (PPCI) - CLÚSTER I.T.C. SP 108 - LLUERNES EN COBERTA EN ESTABLIMENTS INDUSTRIALS I.T.C. SP 117 - RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA DE COBERTES LLEUGERES DELS ESTABLIMENTS INDUSTRIALS I.T.C. SP 130:2015 - RESISTÈNCIA AL FOC DE COLUMNES DE FOSA O FERRO COLAT I.T.C. SP 136:2017 - CERTIFICACIÓ D´INSTAL·LACIÓ O APLICACIÓ DE PRODUCTES DE PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS LLEI 3/2010 (18/02/2010) - PREVENCIÓ I SEGURETAT EN MATÈRIA D´INCENDIS EN ESTABLIMENTS, ACTIVITATS, INFRAESTRUCTURES I EDIFICIS R.D. 2267/2004 - REGLAMENT DE SEGURETAT CONTRA INCENDIS EN ESTABLIMENTS INDUSTRIALS R.D. 312/2005 - CLASIFICACIÓ DELS PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ I DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS EN FUNCIÓ DE LES SEVES PROPIETATS DE REACCIÓ I PERSISTÈNCIA ENFRONT AL FOC R.D. 314/2006 - CODI TÈCNIC DE L´EDIFICACIÓ. D.B. SI (MODIFICACIONS SEGONS R.D. 1371/2007) R.D. 314/2006 - CRITERIS PER A LA INTERPRETACIÓ I APLICACIÓ DEL D.B. SI (12-2016) R.D. 560/2010 - MODIFICACIONS REGLAMENTÀRIES EN MATÈRIA DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER ADEQUAR-LES A LA LLEI 17/2009

Normatives i productes

RESUM DE NORMATIVES I PRODUCTES

Massivitats

CÀLCUL DE MASSIVITAT DELS PERFILS METÀL.LICS MASSIVITAT DELS PERFILS MÉS COMUNS
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.