MENÚ
Home Solucions tècniques

Normatives vigents

B.O.P.B. (29/2/2008) - ORDENANÇA REGULADORA DE LES CONDICIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS DE L´AJUNTAMENT DE BARCELONA GUIA PER LA VALIDACIÓ DOCUMENTAL CONTRA INCENDIS - CLÚSTER GUIA DE BONES PRÀCTIQUES PER A LA PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS (PPCI) - CLÚSTER I.T.C. SP 108 - LLUERNES EN COBERTA EN ESTABLIMENTS INDUSTRIALS I.T.C. SP 117 - RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA DE COBERTES LLEUGERES DELS ESTABLIMENTS INDUSTRIALS I.T.C. SP 130:2015 - RESISTÈNCIA AL FOC DE COLUMNES DE FOSA O FERRO COLAT I.T.C. SP 136:2017 - CERTIFICACIÓ D´INSTAL·LACIÓ O APLICACIÓ DE PRODUCTES DE PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS LLEI 3/2010 (18/02/2010) - PREVENCIÓ I SEGURETAT EN MATÈRIA D´INCENDIS EN ESTABLIMENTS, ACTIVITATS, INFRAESTRUCTURES I EDIFICIS R.D. 2267/2004 - REGLAMENT DE SEGURETAT CONTRA INCENDIS EN ESTABLIMENTS INDUSTRIALS R.D. 312/2005 - CLASIFICACIÓ DELS PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ I DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS EN FUNCIÓ DE LES SEVES PROPIETATS DE REACCIÓ I PERSISTÈNCIA ENFRONT AL FOC R.D. 314/2006 - CODI TÈCNIC DE L´EDIFICACIÓ. D.B. SI (MODIFICACIONS SEGONS R.D. 1371/2007) R.D. 314/2006 - CRITERIS PER A LA INTERPRETACIÓ I APLICACIÓ DEL D.B. SI (12-2016) R.D. 560/2010 - MODIFICACIONS REGLAMENTÀRIES EN MATÈRIA DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER ADEQUAR-LES A LA LLEI 17/2009

Normatives i productes

RESUM DE NORMATIVES I PRODUCTES

Massivitats

CÀLCUL DE MASSIVITAT DELS PERFILS METÀL.LICS MASSIVITAT DELS PERFILS MÉS COMUNS
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i del seu Reglament RD 1720/2007 de 21 de desembre, l'informem que les dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra plana web, s'incorporaran en els fitxers d’IGNIFUGACIONS GENERALS S.L., amb la finalitat d'oferir-li els nostres serveis i de mantenir-lo informat per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantingui amb nosaltres. IGNIFUGACIONS GENERALS S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

L'informem que pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació, oposició i revocació a l'adreça Carretera Antiga d'Amer 10-12, 17007, Girona mitjançant comunicació escrita i fotocopia del DNI indicant la referència LOPD.