MENÚ
Home Protecció anticorrosiva Neteja amb aigua a pressió

Neteja amb aigua a pressió

NETEJA AMB AIGUA A ALTA PRESSIÓ

Neteja amb aigua a pressió
La utilització d'aigua per la neteja i decapat de superfícies representa un gran aven amb respecte a l'impacte mediambiental i un excelent remei per l'eliminació de sals solubles de la superfície. 

La técnica s'utilitza en nombrosos sectors per a la neteja i tractament de superfcies tècniques: entre les seves aplicacions més importants són l'eliminació de vernissos, pintures, rovell i plaques de protector anticorrosiu i la descontaminació lliure d'emissions, així com el despreniment selectiu de formigó.

El principal problema que podem tenir és la limitació de no proporcionar perfil de rugositat a l'acer, i hem de valorar la conveniència del seu ús en estructures tractades anteriorment, sistemes envellits o superfícies molt oxidades.

Per tal d'evitar el flash rush amb l'efecte de l'aigua sobre l'acer en el procés d'assecat podem incorporar inhibidors de corrossió a l'aigua.

El sistema que podem oferir amb aigua alta pressió ofereix una solució de neteja molt eficient en sectors industrials. Els parmetres variables de treball poden arribar a uns màxims de 15 litres/minut, 500 bars de pressió i a 150 de temperatura.

Els equips són completament mòbils, equipats amb un motor diesel, un equip d'alta pressió, una reserva d'aigua i uns potents cremadors integrats. El sistema utilitzat s'anomena 3a dimensió de neteja a alta pressió.

Per augmentar-ne el rendiment i els resultats en diversos processos de neteja d'abrasió profunda, es pot combinar amb productes abrasius de granulometria mitjana o additius biodegradables hidrosolubles. Es projecta l'aigua a alta pressió contra la superfcie a tractar per eliminar els contaminants i en funció de la pressió i la temperatura, l'angle de treball i la forma de la boquilla , aconseguirem diferents graus d'acabat que aniran des del WJ- 1 a WJ- 3. 

Amb el sistema de neteja amb aigua a alta pressió podem eliminar olis, grases, sals solubles principalment clorurs i sulfats de ferro (subproductes de corrossió en ambients marins i industrials) de les superfícies d'acer i neteges i reparacions de superfícies de formigó. 

Avantatges respecte a altres sistemes.

1 .- Compromís amb el medi ambient. 

2 .- Sistema net a l'acabament dels treballs. 

3 .- Sense productes químics que puguin danyar la superfície.

Veure fitxa en PDF
Neteja amb aigua a pressió Neteja amb aigua a pressió Neteja amb aigua a pressió
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i del seu Reglament RD 1720/2007 de 21 de desembre, l'informem que les dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra plana web, s'incorporaran en els fitxers d’IGNIFUGACIONS GENERALS S.L., amb la finalitat d'oferir-li els nostres serveis i de mantenir-lo informat per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantingui amb nosaltres. IGNIFUGACIONS GENERALS S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

L'informem que pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació, oposició i revocació a l'adreça Carretera Antiga d'Amer 10-12, 17007, Girona mitjançant comunicació escrita i fotocopia del DNI indicant la referència LOPD.