MENÚ
Home Protecció anticorrosiva Microsorreig de superfícies

Microsorreig de superfícies

MICROSORREIG DE SUPERFICIES IN SITU

Microsorreig de superfícies
L'objecte principal en la preparació de superfícies és obtenir una superfície que ens permeti una adherència satisfactòria dels recobriments posteriors.

Pel que fa al microsorreig de superfícies es tracta d'un procés per a treballs delicats de neteja i restauració per qualsevol tipus de superfície mitjançant el llanament de diferents partícules de diferent gruix amb un raig d'aire a baixa pressió segons la naturalesa del material a tractar i el grau de preparació que volem aconseguir.

Les pressions habituals dels sistemes de microssorreig són entre 0,2 i 4 bars de pressió. Els productes que s'utilitzen com a abrassius són variables en funció de la superfície a tractar per els més habituals són el silicat d'alumini, silicats de magnesi, pedra tosca, bicarbonat, granalla vegetal, vidre sodiocàlcic granulat, microesferes de vidre. 

Es projecta el material contra la superfície a tractar per eliminar els contaminants i en funció de lrid, del seu tamany, la distància de projecció, l'angle de treball, la forma de la boquilla i la pressió d'ús, aconseguirem diferents graus d'acabat que aniran des del Sa 1 a Sa 3. 

El temps utilitzat per aconseguir els mateixos acabats que el sorreig són més alts, per el deteriorament de la superfície és menor i fins i tot podem ser selectius per escollir el que volem eliminar i el que no. 

La quantitat d'àrid a utilitzar és inferior que amb els sistemes convencionals de sorreig. Garantim que amb el sistema de neteja mitjanant microssorreig abrasiu s'aconsegueixen uns acabats insuperables i amb tot tipus de detall.

Avantatges respecte a altres sistemes.

1 .- Acabats insuperables: més fricció i penetració que amb qualsevol altre mtode. 

2 .- La superfície tractada retorna al seu estat natural. Queda com a nova. 

3 .- Sense productes químics que puguin danyar la superfcie. Respecte del medi ambient. 

Veure fitxa en PDF
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i del seu Reglament RD 1720/2007 de 21 de desembre, l'informem que les dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra plana web, s'incorporaran en els fitxers d’IGNIFUGACIONS GENERALS S.L., amb la finalitat d'oferir-li els nostres serveis i de mantenir-lo informat per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantingui amb nosaltres. IGNIFUGACIONS GENERALS S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

L'informem que pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació, oposició i revocació a l'adreça Carretera Antiga d'Amer 10-12, 17007, Girona mitjançant comunicació escrita i fotocopia del DNI indicant la referència LOPD.