MENÚ
Home Protecció anticorrosiva Sorreig de superfícies

Sorreig de superfícies

SORREIG DE SUPERFICIES IN SITU

Sorreig de superfícies
Lobjecte principal en la preparació de superfícies és obtenir una superfície que ens permeti una adherència satisfactòria dels recobriments posteriors. 

Pel que fa al sorreig de superfícies es tracta d'un procés de neteja per qualsevol tipus de superfície mitjanant el llanament de diferents partícules de diferent gruix amb un raig d'aire a pressió segons la naturalesa del material a tractar i el grau de preparació que volem aconseguir.

Les pressions habituals dels sistemes de sorreig són entre 4 i 8 bars de pressió.

Es projecta el material contra la superfície a tractar per eliminar els contaminants i en funció de l'àrid, del seu tamany, la distncia de projecció, l'angle de treball, la forma de la boquilla i la pressió d'ús, aconseguirem diferents graus dacabat que aniran des del Sa 1 a Sa 3. 

Després del procés de sorrejat (si ho miressim en una visió al microscopi), la superfície presenta una rugositat superficial , com una sèrie de valls i pics amb profunditats que varien entre 1,5 i 3,5 mil.lsimes de mil.lmetre perfectament uniformes. Les mides dependran tant de la pressió de l'aire aplicada com de la granulometria de la partícula projectada. 

Els productes que s'utilitzen com a abrassius són variables en funció de la superfície a tractar però els més habituals són el silicat d'alumini, silicats de magnesi, pedra tosca, bicarbonat, granalla vegetal, vidre sodiocàlcic granulat i les microesferes de vidre.

Garantim que amb el sistema de neteja mitjanant sorreig abrasiu s'aconsegueixen uns acabats insuperables. 

Amb el sistema de sorreig podem preparar cordons de soldadura, cantos vius o defectes de l'acer i eliminar la calamina, l'òxid i la pintura vella en mal estat 

Avantatges respecte a altres sistemes:

1 .- Acabats insuperables: més fricció i penetració que amb qualsevol altre mètode. 

2 .- La superfície tractada retorna al seu estat natural. Queda com a nova. 

3 .-Sense productes químics que puguin danyar la superfície. Respecte del medi ambient.

Veure fitxa en PDF
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.