MENÚ
Home Actualitat TREBALLS DE PROTECCIÓ PASSIVA A PROTEC & GAMBLE (P&G).

TREBALLS DE PROTECCIÓ PASSIVA A PROTEC & GAMBLE (P&G).

TREBALLS DE PROTECCIÓ PASSIVA A PROTEC & GAMBLE (P&G).
IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. ha realitzat la protecció passiva contra el foc i diferents tractaments de pintures i anticorrosió de les instal•lacions de Protec & Gamble (P&G) a Mataró. P&G es el fabricant de marques com Dodot, Tampax, Ausonia, Evax, Pantene, Max Factor, Olay, Gillette, Braun, Oral B, Vicks, Ariel, Fairy, Don Limpio, Ambipur, entre d’altres. S’han protegit les estructures metàl•liques amb pintures intumescents per assolir estabilitats al foc entre 30 a 90 minuts, s’han realitzat franges tallafoc amb panells fibrosilicats amb resistència al foc EI-120, s’han realitzat segellats ignífugs de passos d’instal•lacions per a resistències al foc de 120 minuts, s’han protegit forjats de formigó amb pintura ceràmica ablativa fins REI-120 i s’han aplicat tractaments de pintura mitjançant emprimacions, capes intermitges i d’acabat amb esmalts sintètics, epoxi i poliuretà.

http://www.pg.com/es_ES/
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.