MENÚ
Home Actualitat TRACTAMENTS INTUMESCENTS I ANTICORROSIUS A NALCO DE CELRÀ.

TRACTAMENTS INTUMESCENTS I ANTICORROSIUS A NALCO DE CELRÀ.

TRACTAMENTS INTUMESCENTS I ANTICORROSIUS A NALCO DE CELRÀ.
S’ha ignifugat l’estructura metàl.lica R-60’ i acabat d’esmalt ignífug de la nova nau de la planta de Nalco a Celrà, així com el tractament anticorrosiu de l’estructura dels altells interiors de la nau i dels nous racks exteriors de conductes, mitjançant tractaments de pintura de capes d’imprimació, intermitges i d’acabat, amb diferents pintures de doble component i seguint les especificacions tècniques de la direcció facultativa del projecte.

http://sp-eu.nalco.com/aboutnalco/spain.htm
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.