MENÚ
Home Empresa Empresa

Empresa

IGNIFUGACIONS GENERALS neix l'any 1.999 a Girona per donar els serveis de protecció passiva contra el foc a la província. Més tard i a còpia d'anys amplia els serveis a l'aïllament tèrmic i protecció anticorrosiva i també amplia la zona de treball, on en l'actualitat pot donar servei a tot l'Estat Espanyol i Francès. 

IGNIFUGACIONS GENERALS aportem solucions especialitzades per donar servei a l’indústria i a l’edificació. 

En el camp de la protecció passiva contra el foc i aïllament tèrmic, donem servei a l’indústria i a l’edificació; aportem solucions globals, per així poder integrar i combinar les millors solucions constructives assajades i normalitzades per tal de trobar la millor solució als projectes dels nostres clients.
Entenem per protecció passiva contra el foc tots els elements estàtics que ens garanteixen l’estabilitat, la resistència i la protecció dels elements estructurals i de compartimentació de l’entrorn on es produeix l’incendi i que eviten la propagació del foc a altres indrets. 

En el camp de la protecció anticorrossiva donem servei principalment a l’indústria; realitzem estudis tècnics de diagnosi i evaluació, així com les corresponents solucions i aplicacions que millor s’adaptin al resultat que volem obtenir, en funció de l’ambient d’exposició, tipus de superfícies, sistemes de pintat,...

IGNIFUGACIONS GENERALS partim d’un criteri pràctic i àgil, buscant permanentment la millora, el servei i la innovació, sempre pensant amb la millor solució constructiva i pel client i tenint com a base de la nostra política d’empresa la qualitat, el mediambient i la seguretat.

IGNIFUGACIONS GENERALS disposem d’un equip humà propi d’aplicadors especialitzats en cadascun dels camps, direcció tècnica i gestió de les obres, departament d’enginyeria i sistemes d’aplicació propis. 

Tots els nostres productes i les corresponents aplicacions estan garantides amb l’entrega del certificat final d’obra signat i supervisat pel nostre departament d’enginyeria i hi adjuntem sempre el certificat del producte aprovat per laboratoris reconeguts pel Ministeri de Foment o organismes internacionals, complint així les normes actuals.

Disposem d'una amplia xarxa de tècnics comercials al seu servei per donar-li una resposta inmediata a les seves necessitats.
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.