MENÚ
Home Actualitat

Actualitat

Últims projectes destacats

IGNIFUGACIONS GENERALS INCORPORA EL PRODUCTE REPROTEC AL SEU CATÀLEG
28/05/2018

IGNIFUGACIONS GENERALS INCORPORA EL PRODUCTE REPROTEC AL SEU CATÀLEG

Ignifugacions Generals incorpora REPROTEC com a aïllant tèrmic líquid d'última generació que actua de barrera tèrmica ultrafina, amb base líquida aquosa amb la millor conductivitat tèrmica del mercat basada en nanotecnologia, composada per una...
Més informació
TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A MANGO EDIFICI PRECIADOS DE MADRID
23/04/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A MANGO EDIFICI PRECIADOS DE MADRID

Ignifugacions Generals ha realitzant la protecció contra el foc a Mango Edifici Preciados de Madrid. Els treballs que s'estan efectuant són la protecció contra el foc de l'estructura metal·lica amb pintura intumescent i amb morter de perlita i...
Més informació
TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LA TOUR LA MARSEILLAISE DE MARSEILLE
19/03/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LA TOUR LA MARSEILLAISE DE MARSEILLE

Ignifugacions Generals ha realitzat els treballs de protecció contra el foc a la Tour Marseillaise de Marseille. Els treballs que s'efectuaran són la protecció de l'estructura metàl·lica amb morter de perlita i vermiculita a un total de 30.000...
Més informació
TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ AL MÉCA DE BORDEUS
19/02/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ AL MÉCA DE BORDEUS

Ignifugacions Generals està realitzant la protecció contra el foc a MÉCA de Bordeus. Els treballs que s'estan efectuant són la protecció contra el foc de l'estructura metal·lica amb morter de perlita i vermiculita. Els treballs de contrucció de...
Més informació

Altres projectes recents

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LES NOVES OFICINES D'APRIS A GIRONA
16/07/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LES NOVES OFICINES D'APRIS A GIRONA

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a les noves oficines d'Apris a Girona. Els treballs efectuats són la protecció contra el foc de l'estructura metàl·lica amb pintura intumescent. Apris és una empresa del sector de la...
Més informació
TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'ESCORXADOR DE CÀRNIQUES REIXACH, S.L. A HOSTALRIC
09/07/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'ESCORXADOR DE CÀRNIQUES REIXACH, S.L....

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a l'escorxador de Càrniques Reixach, S.L. a Hostalric. Els treballs efectuats són la protecció contra el foc de l'estructura metàl·lica amb pintura intumescent. Fundada l'any 1968 a nom...
Més informació
TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ EN LA CONSTRUCCIÓ DE 44 HABITATGES PROTEGITS PER INCASÒL A SABADELL
02/07/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ EN LA CONSTRUCCIÓ DE 44 HABITATGES...

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc en la construcció de 44 habitatges protegits per Incasòl al barri d'Arraona de Sabadell. Els treballs efectuats són la protecció contra el foc de l'estructura metàl·lica amb pintura...
Més informació
TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ AL TALLER XUPET33 DE LA BISBAL D'EMPORDÀ
25/06/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ AL TALLER XUPET33 DE LA BISBAL...

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc al Taller Xupet33 de La Bisbal d'Empordà. Els treballs efectuats són la protecció contra el foc de l'estructura metàl·lica amb prèvia col·locació del pont d'unió, la protecció contra el...
Més informació
TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'ESTADI ATLÈTIC MUNICIPAL D'IGUALADA
11/06/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'ESTADI ATLÈTIC MUNICIPAL...

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a l'Estadi Atlètic municipal d'Igualada. Els treballs efectuats són la protecció contra el foc de l'estructura metàl·lica amb pintura intumescent. L'Estadi Atlètic d'Igualada compta des...
Més informació
TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ ALS VESTÍBULS DE LES OFICINES DE CATALANA OCCIDENT DE BARCELONA
04/06/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ ALS VESTÍBULS DE LES OFICINES DE CATALANA...

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc als vestíbuls de l'edifici de Catalana Occident de Barcelona. Els treballs efectuats són la protecció contra el foc de l'estructura metàl·lica i del forjat de revoltó ceràmic amb morter de...
Més informació
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.