MENÚ
Home Actualitat

Actualitat

Últims projectes destacats

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ AL CASINO CERETÀ DE PUIGCERDÀ
31/12/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ AL CASINO CERETÀ DE PUIGCERDÀ

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc al Casino Ceretà de Puigcerdà. Els treballs efectuats són la protecció de l'estructura de fusta decorativa de les parets, el tractament de linòlium amb líquid ignifugant, l'execució de...
Més informació
TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'INSTITUT ESCOLA MESTRE ANDREU DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
26/11/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'INSTITUT ESCOLA MESTRE ANDREU DE SANT...

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a l'Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadesses. Els treballs efectuats són la protecció de l'estructura metàl·lica amb pintura intumescent i el segellat i acabat decoratiu...
Més informació
TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'HOSPITAL SANT PAU DE BARCELONA
22/10/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'HOSPITAL SANT PAU DE BARCELONA

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a l'Hospital Sant Pau de Barcelona. Els treballs efectuats són la protecció de l'estructura metàl·lica amb pintura intumescent i perlita i vermiculita, acabat d'esmalt sintètic i de...
Més informació
TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LEDS C4 DE FONOLLERES
17/09/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LEDS C4 DE FONOLLERES

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a Leds C4 de Fonolleres. Els treballs efectuats són la protecció contra el foc entre diferents sectors d'incendi amb panells rígids i amb morter de llana de roca, execució de segellats...
Més informació

Altres projectes recents

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A SERVICOM GIRONA 95 I.M., S.L.U. DE GIRONA
14/01/2019

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A SERVICOM GIRONA 95 I.M., S.L.U. DE...

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a Servicom Girona 95 I.M., S.L.U. de Girona. Els treballs efectuats són la protecció de l'estructura metàl·lica amb pintura intumescent i perlita i vermiculita. Amb una història de...
Més informació
TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A CIENBAIX DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
07/01/2019

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A CIENBAIX DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a Cinebaix de Sant Feliu de Llobregat. Els treballs efectuats són la protecció de l'estructura metàl·lica amb perlita i vermiculita. Cinebaix es tracta d'un cinema associatiu i amb...
Més informació
TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LA PLANTA DE CONTAINERS DEL BERGUEDÀ, S.L. DE SALLENT
24/12/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LA PLANTA DE CONTAINERS DEL BERGUEDÀ,...

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a la planta de Containers del Berguedà, S.L. de Sallent. Els treballs efectuats són la protecció de l'estructura metàl·lica amb pintura intumescent. A Containers del Berguedà, S.L. es...
Més informació
TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A IVEMON AMBULANCIAS EGARA DE TARRAGONA
17/12/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A IVEMON AMBULANCIAS EGARA DE TARRAGONA

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a Ivemon Ambulancias Egara de Tarragona. Els treballs efectuats són la protecció de l'estructura metàl·lica amb pintura intumescent. Fundada el 1984 per Jaume Simon i amb més de 30 anys...
Més informació
TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A COMEXI DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
10/12/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A COMEXI DE RIUDELLOTS DE LA SELVA

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a Comexi de Riudellots de la Selva. Els treballs efectuats són la sectorització de naus mitjançant franja tallafocs amb morter de perlita i vermiculita. Comexi, fundada el 1954 per la...
Més informació
TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ AL PÀRQUING D'AMBULÀNCIES CATALUNYA A BARCELONA
03/12/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ AL PÀRQUING D'AMBULÀNCIES CATALUNYA A...

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc al pàrquing d'Ambulàncies Catalunya a Barcelona. Els treballs efectuats són la protecció mitjançant franja tallafocs amb morter de perlita i vermiculita i la protecció de llana de roca...
Més informació
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.