MENÚ
Home Actualitat

Actualitat

Últims projectes destacats

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'HOSPITAL SANT PAU DE BARCELONA
22/10/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'HOSPITAL SANT PAU DE BARCELONA

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a l'Hospital Sant Pau de Barcelona. Els treballs efectuats són la protecció de l'estructura metàl·lica amb pintura intumescent i perlita i vermiculita, acabat d'esmalt sintètic i de...
Més informació
TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LEDS C4 DE FONOLLERES
17/09/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LEDS C4 DE FONOLLERES

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a Leds C4 de Fonolleres. Els treballs efectuats són la protecció contra el foc entre diferents sectors d'incendi amb panells rígids i amb morter de llana de roca, execució de segellats...
Més informació
TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LA NAU VIF2 DELS LABORATORIS HIPRA D'AMER
13/08/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LA NAU VIF2 DELS LABORATORIS HIPRA...

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a la nau VIF2 dels Laboratoris Hipra d'Amer. Els treballs efectuats són la protecció contra el foc de l'estructura metàl·lica amb pintura intumescent i l'acabat decoratiu amb pintura...
Més informació
TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ EN EL NOU EDIFICI DE L'ESCOLA EMILI TEIXIDOR DE RODA DE TER
23/07/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ EN EL NOU EDIFICI DE L'ESCOLA EMILI...

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc al nou edifici de l'Escola Emili Teixidor de Roda de Ter. Els treballs efectuats són la protecció contra el foc de l'estructura metàl·lica amb pintura d'emprimació, pintura intumescent i...
Més informació

Altres projectes recents

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'OBRADOR DE ROCAMBOLESC A GIRONA
12/11/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'OBRADOR DE ROCAMBOLESC A GIRONA

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a l'obrador de Rocambolesc a Girona. Els treballs efectuats són la protecció de l'estructura metàl·lica amb perlita i vermiculita i amb pintura intumescent. El projecte Rocambolesc...
Més informació
TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ AL CENTRE DE COST DE LA FUNDACIÓ AMPANS DE MANRESA
05/11/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ AL CENTRE DE COST DE LA FUNDACIÓ AMPANS...

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc al centre de cost de la fundació Ampans de Manresa. Els treballs efectuats són la protecció de l'estructura metàl·lica amb pintura intumescent. Ampans són una fundació amb una...
Més informació
TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A TRANSPORTES J.M. CAÑADAS DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
29/10/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A TRANSPORTES J.M. CAÑADAS DE RIUDELLOTS...

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a Transportes J.M. Cañadas de Riudellots de la Selva. Els treballs efectuats són la protecció de l'estructura metàl·lica amb perlita i vermiculita. Ttes. J.M. Cañadas és una empresa...
Més informació
TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ AL PAVELLÓ DE L'ESCOLA MARCEL·LÍ MORAGAS DE GAVÀ
15/10/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ AL PAVELLÓ DE L'ESCOLA MARCEL·LÍ...

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra la corroció en el pavelló de l'Escola Marcel·lí Moragas de Gavà. Els treballs efectuats són la protecció amb pintat d'acabat antioxidant i decoratiu de l'estructura metàl·lica amb pintura per...
Més informació
TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A TORRASPAPEL DE SANT JOAN LES FONTS
08/10/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A TORRASPAPEL DE SANT JOAN LES FONTS

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a Torraspapel de Sant Joan Les Fonts. Els treballs efectuats són la protecció contra el foc de l'estructura metàl·lica amb pintura intumescent. Torraspapel Distribución és l'empresa...
Més informació
TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A EGISA D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
01/10/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A EGISA D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a Egisa d'Esplugues de Llobregat. Els treballs efectuats són la protecció contra el foc de l'estructura metàl·lica amb pintura intumescent i la protecció mitjançant franja tallafocs amb...
Més informació
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.