MENÚ
Home Aïllament tèrmic

Aïllament tèrmic

Aïllament tèrmic

Conductivitat tèrmica (lambda)

És la quantitat de calor que es transmet a través de la unitat d'espessor d'un material. Per tant, és la capacitat de conducció de calor o fred d'aquest material.

La conductivitat tèrmica s'expressa en unitats de W/m · K.

Cóm més baix sigui el valor de conductivitat tèrmica del material més bon aïllant tèrmic és. Per tant, caldrà aplicar un gruix menor i serà més econòmic.

Valors estimats dels materials per aïllaments més comuns:
 
Escuma de poliuretà (PUR) 0,030 W/m · K
Poliestirè extruït 0,034 W/m · K
Poliestirè expandit 0,039 W/m · K
Aïllament de fibra de fusta 0,039 W/m · K
Aïllament de cel·lulosa 0,039 W/m · K
Aïllament de lli 0,040 W/m · K
Llana de roca 0,040 W/m · K

Resistència tèrmica (R)

La resistència tèrmica representa la capacitat d'un material per oposar-se al flux de la calor. En el cas de materials homogenis és la raó entre el gruix i la conductivitat tèrmica del material.

R = espessor / conductivitat

La resistència tèrmica s'expressa en unitats de m²K/W. Com més elevat sigui el valor de resistència tèrmica del material per aïllaments més bon aïllant tèrmic és.
 
Llana de roca projectada

Llana de roca projectada

Aïllament tèrmic
Més informació
Escuma de poliuretà - PUR

Escuma de poliuretà - PUR

Aïllament tèrmic
Més informació
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i del seu Reglament RD 1720/2007 de 21 de desembre, l'informem que les dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra plana web, s'incorporaran en els fitxers d’IGNIFUGACIONS GENERALS S.L., amb la finalitat d'oferir-li els nostres serveis i de mantenir-lo informat per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantingui amb nosaltres. IGNIFUGACIONS GENERALS S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

L'informem que pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació, oposició i revocació a l'adreça Carretera Antiga d'Amer 10-12, 17007, Girona mitjançant comunicació escrita i fotocopia del DNI indicant la referència LOPD.