MENÚ
Home Protecció passiva contra el foc Focs cel·lulòsics Franges placa semirrígida

Franges placa semirrígida

INSTAL.LACIÓ DE FRANGES TALLAFOCS AMB PLACA SEMIRRÍGIDA

Franges placa semirrígida
 • Constructivament es troben dos casos en què es poden instal·lar franges amb placa semirrígida per protegir diferents sectors:

     Franges entre forjat/façana
     Franges entre mitgera/coberta
 • Franja tallafocs entre forjat i façana
  Les façanes adosades presenten problemes en cas d’incendi. El foc es pot transmetre pels forats del mur cortina-forjat i mur cortina-mitgera.
  La norma exigeix que el grau de protecció al foc es mantingui fins la trobada amb la façana i el valor exigit anirà en funció del risc d’incendi i la norma d’aplicació que reguli l’activitat.
  Són franges construïdes amb panells composats per llana de roca d’alta densitat de 165 kg/m3. Aquests panells es subjecten amb unes suportacions metàl·liques especials al forjat, fent-lo independent de la façana, donat que per sí mateix ja aconsegueix el grau de resistència al foc exigit tal com exigeixen les normatives.
 • Franja tallafocs entre mitgera i coberta
  Quan una mitgera entre edificis o naus industrials, o entre diferents sectors d’incendi dins un mateix edifici es troba a la coberta, les normes actuals exigeixen una franja de 1 metre com a mínim que tingui un grau de resistencia al foc d’almenys la meitat de l’exigit a la paret mitgera, per evitar la propagació de l’incendi a l’edifici o sector colindant.
  Són franges construïdes amb panells composats per llana de roca d’alta densitat de 165 kg/m3.
  Aquests panells es subjecten amb unes suportacions metàl·liques autoportants de la coberta, ancorat mitjançant sistemes de fixació a la paret, així el conjunt tallafocs és independent de la coberta i la seva estructura, tal com exigeixen les normatives.
CAMPS D'APLICACIÓ I RESULTATS OBTINGUTS:
FRANJA TALLAFOCS ENTRE FORJAT I FAÇANA 
COMPARTIMENTACIÓ ENTRE SECTORS D’INCENDI FINS A EI-60

FRANJA TALLAFOCS ENTRE MITGERA I COBERTA 
COMPARTIMENTACIÓ ENTRE SECTORS D’INCENDI FINS A EI-120


Veure fitxa en PDF
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i del seu Reglament RD 1720/2007 de 21 de desembre, l'informem que les dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra plana web, s'incorporaran en els fitxers d’IGNIFUGACIONS GENERALS S.L., amb la finalitat d'oferir-li els nostres serveis i de mantenir-lo informat per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantingui amb nosaltres. IGNIFUGACIONS GENERALS S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

L'informem que pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació, oposició i revocació a l'adreça Carretera Antiga d'Amer 10-12, 17007, Girona mitjançant comunicació escrita i fotocopia del DNI indicant la referència LOPD.