MENÚ
Home Actualitat TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'ESPÍGUL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'ESPÍGUL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'ESPÍGUL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc de l'estructura metàl·lica de la nau aplicant pintura intumescent en els pilars i en l'estructura de les oficines, en canvi ha utilitzat morter de perlita i vermiculita per protegir les encavallades de la nau.

L’Espígul és una empresa jove, seriosa i dinàmica que ofereix diversos serveis: instal·lació de gespa artificial d'última generació, disseny, creació i decoració de jardins, terrasses i patis, així com el manteniment i rehabilitació de jardins, parcs, i zones verdes públiques, com també la tala d'arbres i treballs forestals.http://www.lespigol.com/catala/index.asp
TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'ESPÍGUL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'ESPÍGUL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.