MENÚ
Home Actualitat TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'ARBRE BLANC DE MONTPELLIER

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'ARBRE BLANC DE MONTPELLIER

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A L'ARBRE BLANC DE MONTPELLIER
Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a L'Arbre Blanc de Montpellier. Els treballs efectuats són la neteja de l'estructura metàl·lica amb raig d'aigua calenta, la protecció de l'estructura metàl·lica amb emprimació i pintura intumescent.

L'Arbre Blanc és sobretot fruit d'una reunió: una reunió excepcional, al cor de la metròpolis regional, entre el Japó i la Mediterrània. Símbol de la vida contemporània de Montpellier, aquesta hibridació de les cultures és un encreuament entre dues generacions d'arquitectes: generació en la part superior del seu art, amb el japonès Sou Fujimoto, dels quals aquest és el primer projecte a França; una generació en alça que encarna, Nicolas Laisné i Manal Rachdi, el nou guàrdia de l'arquitectura francesa. Altres autors que participen en aquesta singular aventura: el quartet de desenvolupadors Promeo grup de promoció d'Evolis, Crèdit Agricole Immobilier i Llenguadoc OPALIA, garants en el camp de la bona execució d'un projecte emblemàtic per a tota la regió.

L'Arbre Blanc és la blancor brillant de les pedres del sud que es combina amb la puresa i el refinament de la cultura japonesa. Finalment, és l'exaltació d'un enllaç harmònic entre l'home i el món, entre l'interior i l'exterior, netejar la cultura taoista, que conversa amb la generositat, l'expressivitat, l'eufòria del Mediterrani.

La Mediterrània, fins llavors, sempre s'havia definit entre la terra i el mar, i si la Mediterrània del segle XXI es reinventava al cel sense perdre el contacte amb la terra i el mar que el generava: l'esperit de L'Arbre Blanc. La torre és un punt culminant de la ciutat, com el immemorial Mont Fuji que sorgeix al cel Midi, confós en la imaginació col·lectiva amb les seves flors de cirerer. Un referent urbà que, a la vesprada, es convertirà en un far o una estrella a l'horitzó de la metròpoli regional. Un punt de vista únic sobre el territori, ofert a tots els habitants i visitants de la ciutat.


http://larbreblanc.net/
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.