MENÚ
Home Actualitat TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LA RESIDÈNCIA GERMANETES DELS POBRES DE VIC

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LA RESIDÈNCIA GERMANETES DELS POBRES DE VIC

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LA RESIDÈNCIA GERMANETES DELS POBRES DE VIC
Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a la Residència Germanetes dels Pobres de Vic. Els treballs efectuats són la protecció de l'estructura metàl·lica  i forjat unidireccional amb morter de perlita i vermiculita.

Les Germanetes dels Pobres de Vic només tenien dues opcions: rehabilitar l'edifici de la residència geriàtrica o tancar les portes, ja que la cosntrucció no s'adequava a la normativa vigent. Les religioses van optar per dur a terme les obres que es van iniciar fa mesos. Les germanes s'enfrontaven a la dificultat de trobar finançament per pagar la inversió que ascendia a 7,6 milions d'euros.

Les germanes asseguren que la decisió no va ser fàcil ja que el cost de les reformes és molt elevat i no podien pagar-ho del tot.

La residència, que data de l'any 1900, necessitava urgentment una reforma; l'edifici patia filtracions d'aigües, humitats o passadissos i escales massa estretes. Uns problemes estructurals que impedien que les infraestructures estiguessin adaptades als nous temps i amb la normativa vigent.

Les persones que eren a la residència s'han distribuït entre altres cases de la congregació i fins al 2018, data prevista per a la final de les obres, no podran tornar. A Vic, juntament amb les germanes, només ha quedat un petit grup de nou residents amb autonomia física. Les Germanetes dels Pobres donen cobertura a gent gran que no poden permetre pagar una residència amb els seus propis recursos.


https://www.hermanitasdelospobres.es/wp/index.php/vic/
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.