MENÚ
Home Actualitat TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LA RESIDÈNCIA GERMANETES DELS POBRES DE VIC

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LA RESIDÈNCIA GERMANETES DELS POBRES DE VIC

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LA RESIDÈNCIA GERMANETES DELS POBRES DE VIC
Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a la Residència Germanetes dels Pobres de Vic. Els treballs efectuats són la protecció de l'estructura metàl·lica  i forjat unidireccional amb morter de perlita i vermiculita.

Les Germanetes dels Pobres de Vic només tenien dues opcions: rehabilitar l'edifici de la residència geriàtrica o tancar les portes, ja que la cosntrucció no s'adequava a la normativa vigent. Les religioses van optar per dur a terme les obres que es van iniciar fa mesos. Les germanes s'enfrontaven a la dificultat de trobar finançament per pagar la inversió que ascendia a 7,6 milions d'euros.

Les germanes asseguren que la decisió no va ser fàcil ja que el cost de les reformes és molt elevat i no podien pagar-ho del tot.

La residència, que data de l'any 1900, necessitava urgentment una reforma; l'edifici patia filtracions d'aigües, humitats o passadissos i escales massa estretes. Uns problemes estructurals que impedien que les infraestructures estiguessin adaptades als nous temps i amb la normativa vigent.

Les persones que eren a la residència s'han distribuït entre altres cases de la congregació i fins al 2018, data prevista per a la final de les obres, no podran tornar. A Vic, juntament amb les germanes, només ha quedat un petit grup de nou residents amb autonomia física. Les Germanetes dels Pobres donen cobertura a gent gran que no poden permetre pagar una residència amb els seus propis recursos.


https://www.hermanitasdelospobres.es/wp/index.php/vic/
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i del seu Reglament RD 1720/2007 de 21 de desembre, l'informem que les dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra plana web, s'incorporaran en els fitxers d’IGNIFUGACIONS GENERALS S.L., amb la finalitat d'oferir-li els nostres serveis i de mantenir-lo informat per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantingui amb nosaltres. IGNIFUGACIONS GENERALS S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

L'informem que pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació, oposició i revocació a l'adreça Carretera Antiga d'Amer 10-12, 17007, Girona mitjançant comunicació escrita i fotocopia del DNI indicant la referència LOPD.