MENÚ
Home Actualitat IGNIFUGACIONS GENERALS INSTAURA EL NOU CERTIFICAT FET SEGONS L'SP 136:2017 DE CERTIFICACIÓ D'INSTAL·LACIÓ O APLICACIÓ DE PROTECCIÓ PASSIVA

IGNIFUGACIONS GENERALS INSTAURA EL NOU CERTIFICAT FET SEGONS L'SP 136:2017 DE CERTIFICACIÓ D'INSTAL·LACIÓ O APLICACIÓ DE PROTECCIÓ PASSIVA

IGNIFUGACIONS GENERALS INSTAURA EL NOU CERTIFICAT FET SEGONS L'SP 136:2017 DE CERTIFICACIÓ D'INSTAL·LACIÓ O APLICACIÓ DE PROTECCIÓ PASSIVA
Ignifugacions Generals instaura el seu nou certificat fet segons la Instrucció tècnica complementària SP 136:2017 de certificació d'instal·lació o aplicació de productes de protecció passiva contra incendis, que el Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Generalitat de Catalunya - Departament d'Interior, ha aprovat recentment.

Per tal d'assegurar i preservar les garanties en la instal·lació i aplicació dels productes de protecció passiva, així com reforçar l'actuació tant dels instal·ladors com d'altres agents que desenvolupen la tasca d'execució i control final de la protecció contra incendis, s'ha fixat el contingut dels certificats i els documents per acreditar degudament l'actuació professional d'instal·lació dels diferents productes o sistemes de protecció passiva.

En tota obra d'edificació, reforma, rehabilitació o en la posada en funcionament d'establiments, activitats, edificis o infraestructures en la qual s'hi hagin incorporat productes o sistemes de protecció passiva contra incendis, caldrà certificar la correcta i adequada instal·lació d'aquests productes, d'acord amb les prestacions de la reglamentació tècnica d'aplicació, especificacions tècniques harmonitzades o informes d'assaig i del projecte tècnic en qüestió.

http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/prevencio_d_incendis/

SP 136:2017
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i del seu Reglament RD 1720/2007 de 21 de desembre, l'informem que les dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra plana web, s'incorporaran en els fitxers d’IGNIFUGACIONS GENERALS S.L., amb la finalitat d'oferir-li els nostres serveis i de mantenir-lo informat per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantingui amb nosaltres. IGNIFUGACIONS GENERALS S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

L'informem que pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació, oposició i revocació a l'adreça Carretera Antiga d'Amer 10-12, 17007, Girona mitjançant comunicació escrita i fotocopia del DNI indicant la referència LOPD.