MENÚ
Home Empresa Empresa

Empresa

IGNIFUGACIONS GENERALS neix l'any 1.999 a Girona per donar els serveis de protecció passiva contra el foc a la província. Més tard i a còpia d'anys amplia els serveis a l'aïllament tèrmic i protecció anticorrosiva i també amplia la zona de treball, on en l'actualitat pot donar servei a tot l'Estat Espanyol i Francès. 

IGNIFUGACIONS GENERALS aportem solucions especialitzades per donar servei a l’indústria i a l’edificació. 

En el camp de la protecció passiva contra el foc i aïllament tèrmic, donem servei a l’indústria i a l’edificació; aportem solucions globals, per així poder integrar i combinar les millors solucions constructives assajades i normalitzades per tal de trobar la millor solució als projectes dels nostres clients.
Entenem per protecció passiva contra el foc tots els elements estàtics que ens garanteixen l’estabilitat, la resistència i la protecció dels elements estructurals i de compartimentació de l’entrorn on es produeix l’incendi i que eviten la propagació del foc a altres indrets. 

En el camp de la protecció anticorrossiva donem servei principalment a l’indústria; realitzem estudis tècnics de diagnosi i evaluació, així com les corresponents solucions i aplicacions que millor s’adaptin al resultat que volem obtenir, en funció de l’ambient d’exposició, tipus de superfícies, sistemes de pintat,...

IGNIFUGACIONS GENERALS partim d’un criteri pràctic i àgil, buscant permanentment la millora, el servei i la innovació, sempre pensant amb la millor solució constructiva i pel client i tenint com a base de la nostra política d’empresa la qualitat, el mediambient i la seguretat.

IGNIFUGACIONS GENERALS disposem d’un equip humà propi d’aplicadors especialitzats en cadascun dels camps, direcció tècnica i gestió de les obres, departament d’enginyeria i sistemes d’aplicació propis. 

Tots els nostres productes i les corresponents aplicacions estan garantides amb l’entrega del certificat final d’obra signat i supervisat pel nostre departament d’enginyeria i hi adjuntem sempre el certificat del producte aprovat per laboratoris reconeguts pel Ministeri de Foment o organismes internacionals, complint així les normes actuals.

Disposem d'una amplia xarxa de tècnics comercials al seu servei per donar-li una resposta inmediata a les seves necessitats.
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i del seu Reglament RD 1720/2007 de 21 de desembre, l'informem que les dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra plana web, s'incorporaran en els fitxers d’IGNIFUGACIONS GENERALS S.L., amb la finalitat d'oferir-li els nostres serveis i de mantenir-lo informat per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantingui amb nosaltres. IGNIFUGACIONS GENERALS S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

L'informem que pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació, oposició i revocació a l'adreça Carretera Antiga d'Amer 10-12, 17007, Girona mitjançant comunicació escrita i fotocopia del DNI indicant la referència LOPD.