MENÚ
Més de 18 anys aplicant
Més de 10.000 obres executades
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ

Últims projectes destacats

19/02/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ AL MÉCA DE BORDEUS

Ignifugacions Generals està realitzant la protecció contra el foc a MÉCA de Bordeus. Els treballs que s'estan efectuant són la protecció contra el foc de l'estructura metal·lica amb morter de perlita i vermiculita. Els treballs de contrucció de...
15/01/2018

LA DGPEIS RECONEIX LA GUIA DE BONES PRÀCTIQUES PER A LA...

La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments ha reconegut com a Guia tècnica la "Guia de bones pràctiques per a la protecció passiva contra incendis (PPCI). Aplicació, instal·lació i manteniment", en el marc de la Llei 3/2010,...

Altres projectes recents

12/03/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ AL LOCAL SOCIAL - BAR LA PLAÇA DE...

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció anticorrosiva i contra el foc al Local social - Bar La Plaça de Les Preses. Els treballs efectuats són la protecció contra el corrosió de l'estructura metàl·lica amb grau de reacció B-1, la protecció...
05/03/2018

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ AL MUSEU BLAU - MUSEU DE CIÈNCIES...

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc al Museu Blau - Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Els treballs efectuats són la protecció contra foc de l'estructura metàl·lica i dels forjats amb morter de perlita i vermiculita i...

Projectes singulars

© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i del seu Reglament RD 1720/2007 de 21 de desembre, l'informem que les dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra plana web, s'incorporaran en els fitxers d’IGNIFUGACIONS GENERALS S.L., amb la finalitat d'oferir-li els nostres serveis i de mantenir-lo informat per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantingui amb nosaltres. IGNIFUGACIONS GENERALS S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

L'informem que pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació, oposició i revocació a l'adreça Carretera Antiga d'Amer 10-12, 17007, Girona mitjançant comunicació escrita i fotocopia del DNI indicant la referència LOPD.