MENÚ
Home Actualitat ASEPEYO HA ATORGAT A IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. L'INCENTIU A LA PREVENCIÓ I REDUCCIÓ DE LA SINISTRALITAT LABORAL PER SEGON ANY CONSECUTIU

ASEPEYO HA ATORGAT A IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. L'INCENTIU A LA PREVENCIÓ I REDUCCIÓ DE LA SINISTRALITAT LABORAL PER SEGON ANY CONSECUTIU

ASEPEYO HA ATORGAT A IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. L'INCENTIU A LA PREVENCIÓ I REDUCCIÓ DE LA SINISTRALITAT LABORAL PER SEGON ANY CONSECUTIU
Asepeyo va organitzar la setmana passada, una jornada a la seva seu nova de Girona per abordar el concepte de la prevenció, detecció, tramitació i resolució dels casos de malaltia professional. Aquesta, va acabar amb el lliurament de certificats a empreses de la província de Girona, en concepte d'Insentiu a la prevenció i reducció de la sinistralitat, on Ignifugacions Generals, S.L. ha sigut obsequiat per segon any consecutiu.

Asepeyo, fundada el 1915 com a "Mutualidad de Previsión Social", el 1944 va passar a denominar-se "Asistencia Sanitario Económica para Empleados y Obreros, Mutualidad de Previsión Social" (A.S.E.P.E.Y.O.), amb l'objectiu de gestionar l'Assegurança Obligatòria de Malaltia a tot l'estat.

El 1965, Asepeyo va deixar de ser una entitat de previció social per a convertir-se en Mutua Patronal d'Accidents de Treball i Malalties Professionals, amb el número de registre 151.

Amb l'entrada en vigor de la Llei 4/1990 de Pressupostos Generals de l'Estat per a 1990, Asepeyo va tornar a canviar la seva denominació per la de "Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social".

El 1996, a més de la gestió dels accidents de treball i malalties professionals, va començar a cobrir la prestació ecnòmica per incapacitat laboral, el que va suposar una fita important en les prestacions ofertes als seus mutualistes.

Asepeyo ha desenvolupat una intensa activitat en la investigació, el desenvolupament i la implantació de mesures preventives. Amb l'entrada en vigor de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals de 1995, les autoritats laborals van reconèixer a la Mutua la capacitat de constituir-se com a Servei de Prevenció.

https://www.asepeyo.es/ca
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i del seu Reglament RD 1720/2007 de 21 de desembre, l'informem que les dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra plana web, s'incorporaran en els fitxers d’IGNIFUGACIONS GENERALS S.L., amb la finalitat d'oferir-li els nostres serveis i de mantenir-lo informat per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantingui amb nosaltres. IGNIFUGACIONS GENERALS S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

L'informem que pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació, oposició i revocació a l'adreça Carretera Antiga d'Amer 10-12, 17007, Girona mitjançant comunicació escrita i fotocopia del DNI indicant la referència LOPD.